Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi

I. Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi’nin Tarihi

        Tiflis Devlet Üniversitesi 1918 yılında, batılı bir eğitimci olan ünlü Gürcü tarihçi Ivane Javakhishvili ile onun bir grup takipçisi tarafından kurulmuştur. O dönemde Kafkasya’daki ilk yükseköğrenim kurumuydu.
Gürcistan eski bir eğitim geleneğine sahiptir ve bunun kanıtı da, dünyaya yayılmış olan eğitim merkezleridir: Kolhis’teki Phazisi Felsefe ve Retorik Okulu; Filistin, Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki kültürel aydınlanma merkezleri; Gürcistan’daki Gelati ve Iqalto Akademileri. Fakat orta çağdaki ve daha sonra da Rusya’ya giriş dönemindeki gergin siyasal ve ekonomik durumdan dolayı, tek bir yükseköğretim kurumu yoktu.

        Üniversitenin 26 Ocak 1918 tarihindeki açılışı, Gürcistan Kralı Kurucu David’in anısına atfedilmiştir. Tiflis Devlet Üniversitesi’nin bahçesinde yer alan ve adını Kral’dan alan bir kilise, 5 Eylül 1995 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. 1989’da üniversite kurucusunun adını aldı – Ivane Javakhishvili.

        Tiflis Devlet Üniversitesi’nin kurucularından biri ve saygın bir kimyacı olan Petre Melikishvili ilk rektör olarak seçildi. Başlangıçta üniversitede yalnızca bir fakülte vardı – felsefe fakültesi. 1918 yılının başında, profesör ve okutman kurulunun sayısı 18, üniversitenin öğrenci sayısı 369, serbest dinleyen sayısı ise 89’du.

        Tiflis Devlet Üniversitesi, komünist ideolojiye ve sansüre rağmen coşkusunu, ulusal ideallere ve bilimsel merkezlerin oluşturulmasına karşı olan bağlılığını sürdürmüş ve Gürcistan’daki entelektüel kesimin öne çıkan üyelerinin sayısını artırmıştır.

        20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra, Tiflis Devlet Üniversitesi için yeni bir dönem başlamıştır: Hristiyanlıkla birlikte ülkenin tarihsel misyonu – ulusal öz-bilinç hissini ve ruhani ideallere olan ilgiyi geliştirmek - da üniversitenin hedefleri arasında sokulmuştur.

        Bugün, eğitim ve öğretim işinde yer alan profesörlerin sayısı yaklaşık 3275’tir ve bunların arasında 55 akademisyen ve ona denk akademi üyesi, 595 profesör ve doktor, 1246 tane de doçent doktor ve aday vardır. Üniversitenin 8 bölgesel dalında 35 binden fazla öğrenci derece almaya çalışmaktadır. 1994 yılında üniversitenin bilim konseyi “Üniversite Eğitimi Düşünceleri”ni benimsediğinde, modernleşmeye doğru önemli bir adım atıldı. Bu belge, tek düzeyli (5 yıl) çalışma sistemini iki düzeyli sisteme dönüştüren ve Avrupa eğitim çevresine entegre olacak şekilde geliştiren yeni öğretim yapısını üniversiteye resmi olarak soktu.


Üniversite Fakülteleri

 • Hukuk Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Beşeri Bilimler Fakültesi
 • İktisat ve İşletme Fakültesi
 • Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi
 • Sağın Bilimler ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Üniversite Bölümleri
 • Dahili Tıp Bölümü
 • Obstetrik-Jinekoloji ve Reprodüktoloji Bölümü
 • Cerrahi Bölümü
 • Dişçilik Bölümü
 • Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Bölümü
 • Tıbbi Radyoloji ve Endoskopi Bölümü
 • Bulaşıcı Hastalıklar ve Klinik Bağışıklık Bölümü
 • Çocuk Hekimliği Bölümü
 • Patoloji Bölümü
 • Halk Sağlığı Bölümü
 • Klinik Anatomi Bölümü
 • Üroloji Bölümü
 • Göz Doktorluğu Bölümü
 • Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Bölümü
 • Acil Tıp ve Yoğun Bakım Bölümü
 • Psikiyatri ve Tıbbi Psikoloji Bölümü
 • Eczacılık Bölümü
 • Sosyoloji ve Sosyal Hizmet Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölümü

 •